e0022344_21221429.jpg

Rodenstock Imagon 200mm
by kugayama2005 | 2014-12-10 21:22 | Trackback | Comments(4)
e0022344_22392076.jpg

Rodenstock Imagon 200mm(ローデンシュトック・イマゴン)
by kugayama2005 | 2014-12-09 22:40 | Trackback | Comments(0)
e0022344_221145.jpg

Rodenstock Imagon 200mm(ローデンシュトック・イマゴン)
by kugayama2005 | 2014-12-08 22:03 | Trackback | Comments(0)
e0022344_2258288.jpg

Rodenstock Imagon 200mm(ローデンシュトック・イマゴン)
by kugayama2005 | 2014-12-07 00:05 | Trackback | Comments(0)
e0022344_223442100.jpg

Rodenstock Imagon 200mm(ローデンシュトック・イマゴン)
by kugayama2005 | 2014-12-06 00:05 | Trackback | Comments(6)
e0022344_21245233.jpg

Rodenstock Imagon 200mm(ローデンシュトック・イマゴン)
by kugayama2005 | 2014-12-05 00:02 | Trackback | Comments(2)
e0022344_2239169.jpg

Rodenstock Imagon 200mm(ローデンシュトック・イマゴン)
by kugayama2005 | 2014-12-04 00:01 | Trackback | Comments(0)
e0022344_22472978.jpg

Rodenstock Imagon 200mm(ローデンシュトック・イマゴン)
by kugayama2005 | 2014-12-03 00:01 | Trackback | Comments(2)
e0022344_1281246.jpg


Rodenstock Imagon 200mm(ローデンシュトック・イマゴン)
by kugayama2005 | 2014-12-01 12:08 | Trackback | Comments(2)
e0022344_22524684.jpg

Rodenstock Imagon 200mm(ローデンシュトック・イマゴン)
by kugayama2005 | 2014-11-30 00:01 | Trackback | Comments(2)

君の名前の意味を聞いたら “山のきつね” まき毛はいかんせん狐色 瞳は草の緑をうつす好奇心。


by kugayama2005